logo

Vee taaskasutus

Lähtuvalt põhjamaade eripärasest kliimast ja bioloogilise veekäitluse võimalustest oleme välja töötanud parima võimaliku veekäitlussüsteemi sõidukite pesulatele - BioClean. Selle väljaarendamise tingis turu vajadus usaldusväärse ja väikeste püsikuludega heitvee korduvkasutuse järele pesulates.
Suured vee- ja kanalisatsioonikulud, liivakogujate puhastuskulud ning lihtsalt vajaliku hulga vee puudumine on need majanduslikud põhjused, miks tasub mõelda vee korduvkasutusele.