logo

Protsessikirjeldus

Pesula heitvesi koguneb üldjuhul pesulas põrandalt settekaevu. Settekaevust voolab heitvesi läbi ülevoolutoru järgnevasse maa-alusesse kaevu (meie süsteemi puhul õhutuskaevu), mis on tavaliselt sama suur kui settekaev. Selles kaevus toimub tugev õhutus ja puhastatava vee pumpamine bioreaktorisse. Pumpamiseks kasutatakse etteandepumpa, mille sissevõtuava ees asuvad noad töötlevad etteantavas heitvees sisalduvad osakesed kuni1mm suuruseks.
Heitvee õhutusel on kaks funktsiooni:
-         vältida anaeroobse keskkonna teket, mis tekitab ebameeldiva lõhna)
-         ühtlustada heitmete sisaldus maa-aluses kaevus
Bioreaktorisse jõuab heitvesi läbi hüdrotsükloni, mis filtreerib välja suuremad kui 5micronit või 10micronit mehaanilised osakesed. Filtreeritud vesi (ca' 90%) pumbatakse otse bioreaktorisse. Ülejäänud vesi (10%) koos suuremate mehaaniliste osakestega voolab tagasi settekaevu kus mehaanilised osakesed settivad ja vesi voolab uuesti läbi settekaevu käitlusprotsessi.

Hüdrotsüklonis filtreeritud vesi läbib bioreaktori, kus eemaldatakse intensiivse bioloogilise lagundamise teel tavatingimustes pikaajaliselt lagundatavad ained nagu õlid ja pesukemikaalid. Lagundamisprotsessi kiirendamiseks manustatakse bioreaktorisse vitamiine. Bioreaktorist väljuv vesi filtreeritakse surve all läbi liiva-ränikivi-antraziit filtri ja kontrollfiltri ning see on valmis taaskasutuseks.
Lõpptulemus on puhas, tehnoloogiliseks kasutamiseks sobiv vesi.   
»
Tööskeem