logo

Tööpõhimõte

Keemiavaba rauafilter koosneb spetsiaalse Birm-filtermaterjaliga täidetud anumast, filtri tööd juhtivast automaatsest või manuaalsest kontrollerist ja venturi õhutist ning õhueraldist. Seadme suuruse määrab vee rauasisaldus ja tarbimise iseloom. Seade eemaldab veest nii sadenenud kui ka lahustunud raua ja vähendab mangaani sisaldust vees. Venturi õhuti tagab filtrisse sisenev vee 15 %-lise hapnikusisalduse.
Filtermaterjali anumas toimub raua oksüdeerumine ja rauasade jääb filtermaterjali ning tagasipesu protsessis uhutakse kanalisatsiooni. Tagasipesutsükkel toimub automaatse filtrikontrolleri puhul programmeeritud ajal sõltuvalt vee rauasisaldusest ja tarbitavast kogusest
    
 

 

 

.