logo

Aeraator

Aeraatorid on varustatud peenestruktuuriliste diffuusoritega, mille kaudu tekitatakse vette väga väikesi õhumulle. Vee aereerimine aitab lagundada ogaanilisi aineid vees ja tõstab vees sisalduva hapniku taset. 
Aeraatoreid kasutatakse kalakasvatuses ja transpordil, põllumajanduses, bioreaktorites, autopesulate veekäitluses ja veekogude anaeroobse keskonna parandamisel.